Hướng dẫn tải app Android

Tải app vn138 trên android 1

Bước 1

Truy cập vào trình duyệt web

Tải app vn138 trên android 2

Bước 2

Gõ vn138viet.com vào công cụ

Tải app vn138 trên android 3

Bước 3

Chọn thêm vào màn hình chính

Tải app vn138 trên android 4

Bước 4

NHấn vào nút thêm vào màn hình

Tải app vn138 trên android 5

Bước 5

Xác nhận thêm vào màn hình

Tải app vn138 trên android 6

Bước 6

App VN138 ở ngoài màn hình

Video hướng dẫn tải app VN138 trên Android